• توضیحات

توضیحات

ترازوی عقربه ای چیست؟

ترازوی وزن کشی عقربه ای هایتک Hi-tec مدل HI-MS14 ترازوی مستحکم و ایمن جهت اندازه گیری وزن می باشد.

مشخصه ترازوی عقربه ای هایتک سهولت در کاربرد آن است. به این صورت که جهت وزن کشی کافیست ترازو را بر روی

سطح صاف قرار داده و در صورت نیاز می توان با استفاده از پیچ واقع بر روی بدنه عقربه ترازو را بر روی صفر تنظیم

نمود. حال با قرار گیری بر روی سطح ترازو وزن صحیح نشان داده می شود. 

حداکثر وزنی که می توان با این ترازو اندازه گیری کرد ۱۲۰ کیلوگرم برابر با ۲۶۰ پوند می باشد. همچنین دقت

اندازه گیری ترازو ۱ کیلوگرم معادل ۲ پوند می باشد. ویژگی بارز ترازوی عقربه ای هایتک عدم نیاز به باتری

است که این امکان را فراهم نموده است تا بتوان همواره و بدون محدودیت از ترازو استفاده نمود.

سطح بزرگ ترازو امکان قرارگیری راحت فرد را بر روی آن فراهم می کند. همچنین برجستگی های موجود بر روی

ترازو از لغزیدن فرد جلوگیری می کند. شیشه نشکن ذره بینی ویژگی دیگری است که ترازو خواندن آسان اعداد

وزن کشی را فراهم می کند‌.